ΚΛΙΝΙΚΗ

Χειρουργοί συνεργάτες: 

  • Χειρίδης Σάββας, MD, MSc, FACS
  • Χρυσοχέρης Περικλής, MD, FACS
  • Αντωνακόπουλος Φώτης, MD
  • Χειρίδης Πέτρος, MD, Γυναικολόγος
  • Αθανασόπουλος Παναγιώτης,  MD, PhD, FRCS, FACS

Κλινικός διατροφολόγος:

  • Μαρίνα Χάιδα

Ψυχολόγος υγείας:

  • Άννα Χατζηδημητρίου

Γραμματεία:

  • Κατερίνα Καρακωνσταντή
  • Σαμανίου Αρτεμις
  • Πετρίδου Δήμητρα

Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει αντικαταστήσει την «ανοικτή» σε ποσοστό άνω του 70% των επεμβάσεων της κοιλιάς λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε την σύγχρονη χειρουργική να δώσει λύση σε σημαντικά ενδοκοιλιακά προβλήματα με ελάχιστο χειρουργικό τραύμα.