Είδη Αιμορροΐδων

 

Εσωτερικές αιμορροΐδες
Στο αρχικό στάδιο οι αιμορροΐδες δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά ο ιατρός μπορεί να τις παρατηρήσει με ένα ειδικό όργανο, το πρωκτοσκόπιο.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες συνήθως δεν προκαλούν πόνο, αλλά εκδηλώνονται με αιμορραγία (αίμα στα κόπρανα ή στο χαρτί της τουαλέτας).

Εξωτερικές αιμορροΐδες
Όταν οι αιμορροΐδες παραμείνουν και δεν αντιμετωπισθούν διογκώνονται ακόμη περισσότερο και εξέρχονται από τον πρωκτό. Τότε ο ασθενής μπορεί να τις ψηλαφίσει και τις περισσότερες φορές να τις ανατάξει. Κάποιες φορές όμως οι αιμορροΐδες δεν ανατάσσονται και «στραγγαλίζονται». Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής αισθάνεται έντονο πόνο στην περιοχή του πρωκτού, κάψιμο, φαγούρα και αίσθημα ατελούς αφόδευσης. Αυτά τα συμπτώματα κάνουν τον ασθενή να αποφεύγει την αφόδευση με αποτέλεσμα τα κόπρανα να γίνονται πιο σκληρά και η δυσκοιλιότητα χειρότερη.

Οι αιμορροΐδες ανάλογα με το μέγεθός τους και τη διάρκεια της εμφάνισής τους κατατάσσονται σε πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τετάρτου βαθμού. Οι πρώτου βαθμού δεν προβάλλουν καθόλου έξω από τον πρωκτό, αλλά μπορεί να αιμορραγήσουν, οι δευτέρου βαθμού προβάλλουν μόνο κατά τη διάρκεια της κένωσης και επανέρχονται αυτόματα μετά το τέλος αυτής. Οι τρίτου βαθμού επανέρχονται μόνο με βοήθεια από τον ασθενή και οι τετάρτου βαθμού παραμένουν μόνιμα έξω (προπίπτουσες).