ΚΛΙΝΙΚΗ

Χειρουργοί συνεργάτες: 

  • Αντωνακόπουλος Φώτης, MD, FACS
  • Αθανασόπουλος Παναγιώτης,  MD, PhD, FRCS, FACS
  • Ιωαννίδης Αργύριος, MD, PhD(c)
  • Μακρής Μαρίνος, MD , MSc DIC

Ψυχολόγος υγείας:

  • Άννα Χατζηδημητρίου

Γραμματεία:

  • Κατερίνα Καρακωνσταντή
  • Σαμανίου Αρτεμις
  • Πετρίδου Δήμητρα

Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει αντικαταστήσει την «ανοικτή» σε ποσοστό άνω του 70% των επεμβάσεων της κοιλιάς λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε την σύγχρονη χειρουργική να δώσει λύση σε σημαντικά ενδοκοιλιακά προβλήματα με ελάχιστο χειρουργικό τραύμα.