ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Χειρουργός Δρ. Κ.Κωνσταντινίδης: Μαρτυρία του Χρήστου Κ. μια από τις πρώτες ρομποτικές χολοκυστεκτομές μιας τομής στον κόσμο. Έγινε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών το Μάρτιο 2011.

Οι πρώτοι ασθενείς που χειρουργήθηκαν με Vinci® Single-Site™ από τον Χειρουργό  Δρ. Κ.Κωνσταντινίδη και την ομάδα του.