ΟΜΙΛΙΕΣ/ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2008-2009

8/10/2008

Διάλεξη με θέμα Ρομποτική Χειρουργική: Η εξέλιξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής» στο Ε.Κ.Π.Α.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης προσκεκλημένος ομιλητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τετάρτη 8/10/2008 στις 19:00 στα πλαίσια του Προγράμματος Ενημερωτικών Διαλέξεων σε Φαρμακοποιούς Φαρμακείου.

Το θέμα ομιλίας του ήταν «Ρομποτική Χειρουργική: Η εξέλιξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής»

Τις Ενημερωτικές Διαλέξεις μπόρεσαν να παρακολουθήσουν όλοι οι Φαρμακοποιοί μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα http://users.uoa.gr/~gpapaio/main.htm όπου υπάρχουν και οι κατάλληλες πληροφορίες.

Αθήνα.


6/2/2008
Με πρόσκληση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας μίλησε στο Σύλλογο Επιμορφώσεως Γονέων.
Τίτλος Ομιλίας: »Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική».
Κόρινθος


5/7/2008
3o Ιατρικό Πολυθεματικό Σεμινάριο «Εν Πλω»
Προσκεκλημένος Ομιλητής και παρουσίαση δύο ομιλιών:
1) «Χειρουργική Θεραπεία της Νοσογόνου Παχυσαρκίας Νεότερες απόψεις»
2) «2ος Χρόνος Εμπειρίας στη Ρομποτική Χειρουργική (Σύστημα da Vinci). Δυνατότητες και Εφαρμογές»
Ελλάδα


28/9/2008
«1ο Σεμινάριο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία». Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα «Ρομποτική και Γενική Χειρουργική» στα Πλαίσια της Στρογγυλής Τραπέζης ΙΙΙ
Αθήνα


9/12/2008
Προσκεκλημένος ομιλητής, στα πλαίσια Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Έτους 2008 που διοργανώνει η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία με θέμα: »Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση πρόπτωσης ορθού».

10/12/2008
Προσκελημένος ομιλητής στο Δήμο Ναυπλίου με θέμα ομιλίας: «Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική : Παρόν και Μέλλον».
Ναύπλιο