Ρομποτική Σπληνεκτομή

 

Ο σπλήνας είναι ένα όργανο που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλιά. Ζυγίζει 100 με 150 γραμμάρια και είναι το πιο εύθρυπτο από τα ενδοκοιλακά όργανα.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση

Μπορεί να εφαρμοστεί λαπαροσκοπική σπληνεκτομή σε όλες τις περιπτώσεις;

Για αρκετά αιματολογικά νοσήματα, ανθεκτικά στη συντηρητική θεραπεία, η ανοιχτή σπληνεκτομή υπήρξε η επέμβαση επιλογής. Μετά το 1991 η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι η πλέον κατάλληλη επέμβαση στην αντιμετώπιση αιματολογικών παθήσεων, οι οποίες βλάπτουν το σπλήνα.

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή έχει ένδειξη στις παράκατω περιπτώσεις:

 1. Αιματολογικά νοσήματα
 2. Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
 3. Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
 4. Μυελοειδής μεταπλασία
 5. Κληρονομική σφαιροκυττάρωση
 6. Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 7. Μεσογειακή αναιμία
 8. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
 9. Τραύμα
 10. Νεοπλάσματα σπληνός
 11. Λέμφωμα
 12. Δευτεροπαθής υπερσπληνισμός
 13. Σπληνικό απόστημα

Στην βιβλιογραφία περιγράφονται ως σχετικές αντενδείξεις λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής, οι ακόλουθες:

 • Βαρύ καρδιοπνευμονικό νόσημα
 • Μη ανατασσόμενες διαταραχές πηκτικότητας

Προεγχειρητικός έλεγχος

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ασφαλής λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, απαιτείται ένας σωστός προεγχειρητικός έλεγχος. Δύο εβδομάδες πριν το χειρουργείο χορηγούμε πολυδύναμο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου και κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας. Με απεικονιστικές μεθόδους (με υπερηχογράφημα, με αξονική ή μαγνητική τομογραφία) προσδιορίζουμε την ανατομία της περιοχής.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής

 


Τομή ανοιχτής επέμβασης Τομές λαπαροσκοπικής επέμβασης

Κατά τη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή αφαιρείται ο σπλήνας και ελέγχεται λεπτομερώς η περιτοναϊκή κοιλότητα και τα ενδοκοιλιακά όργανα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι τα εξής:

 • Η επέμβαση είναι αναίμακτη.
 • Ελαχιστοποιούνται οι μετεγχειρητικοί πόνοι.
 • Περιορίζεται σημαντικά η διάρκεια παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο.
 • Περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών.
 • Έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.