Περιεδρικό συρίγγιο

Εάν δεν αντιμετωπιστεί το περιεδρικό απόστημα, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας συριγγίου.

Περιεδρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου (εσωτερικό στόμιο) και του δέρματος, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο (δερματικό στόμιο). Δευτεροπαθώς παρατηρούνται κνησμός του δακτυλίου ή και δερματικές αλλοιώσεις οφειλόμενες στην πυώδη έκκριση.

Η θεραπεία του συριγγίου είναι πάντοτε χειρουργική. Βασικές αρχές της θεραπείας αποτελούν:

  1. Η ανεύρεση και καταστροφή του εσωτερικού στομίου.
  2. Ο εντοπισμός της πορείας του συριγγώδους πόρου και η πλήρης εκτομή του σε όλο το μήκος του.
  3. Η όσο το δυνατόν μικρότερη τομή των σφιγκτήρων.

Η εφαρμογή, από εξειδικευμένο χειρουργό, μιας από τις υπάρχουσες μεθόδους για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας, της ραγάδας και του περιεδρικού αποστήματος και συριγγίου προσφέρει άριστα και μόνιμα αποτελέσματα.