Πρώτη επέμβαση Ρομποτικής Αποκατάστασης Κιρσοκήλης Δια Μίας Τομής

Με διεθνή πρωτοπορία πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι δύο πρώτες επεμβάσεις Ρομποτικής Αποκατάστασης Κιρσοκήλης δια Μιάς Τομής (Single Site Varicocelectomy).

 

Η επιτυχία αυτή τόσο ως προς την αρχική σύλληψη όσο και προς την υλοποίηση οφείλεται στον Γενικό Χειρουργό Κ.Μ.Κωνσταντινίδη, Διευθυντή της Γενικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού.

Ο Δρ.Κωνσταντινίδης βασιζόμενος στη μακρά εμπειρία της ομάδας του στη Λαπαροενδοσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, αλλά και στην πιο πρόσφατη εμπειρία του με τη Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Τομής (Single Site Robotic Cholecystectomy), προχώρησε στην εφαρμογή της τεχνολογίας σε άλλη ομάδα επεμβάσεων με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία.
Η κιρσοκήλη αποτελεί συχνότατο πρόβλημα του ανδρικού πληθυσμού (15% του πληθυσμού) και σχετίζεται με αίσθημα βάρους ή ακόμα και πόνο του όρχι και ακόμα πιο σημαντικά με υπογονιμότητα. Απαντάται σε ποσοστά 34-40% των ανδρών με υπογονιμότητα. Η χειρουργική ενδείκνυται σε περιπτώσεις ενοχλήσεων, άλγους και υπογονιμότητας και συνήθως επιφέρει σημαντική βελτίωση στον αριθμό, τη μορφολογία και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

Είκοσι χρόνια μετά από την αρχική περιγραφή της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης κιρσοκήλης, η ομάδα του Ιατρικού αλλάζει τα δεδομένα και παρεμβαίνει στην κιρσοκήλη με χρήση ρομπότ μέσα από μία μόνο τομή 2,5 εκατοστών στον ομφαλό. Η ρομποτική τεχνολογία Single Site προσφέρει μία μοναδικής ακρίβειας πλατφόρμα για χειρουργική δια μιάς τομής, με σταθερά εργαλεία και κάμερα, τρισδιάστατη όραση υψηλής ευκρίνειας και αξιόπιστη απολίνωση (έλεγχο των αγγείων) με ρομποτικά κλιπ.

Η Ρομποτική Χειρουργική Single Site αποτέλεσε μεγάλη πρωτοπορία του Ιατρικού Κέντρου και της ομάδας Κωνσταντινίδη, όταν η τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά διεθνώς σε τρία μόνο κέντρα αναφοράς τον Μάρτιο του 2011 για τη χολοκυστεκτομή. Η στροφή της ομάδας του Ιατρικού και σε άλλες επεμβάσεις πέραν της χολοκυστεκτομής, αποκαλύπτει τις απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης της Ρομποτικής Χειρουργικής.