ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ