ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ