ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΜΑΖΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΪΚΟΥ ΘΥΛΑΚΟΥ