Ορλάντο, ΗΠΑ, 7-10 Νοεμβρίου 2013: Ο καθηγητής Δρ.Κωνσταντινίδης, ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής SRS

Ορλάντο, ΗΠΑ

Ο καθηγητής Δρ.Κωνσταντινίδης, ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής SRS, 7-10 Νοεμβρίου 2013, που πραγματοποιείται στο Ορλάντο ΗΠΑ.

Ο Δρ.Κωνσταντινίδης προεδρεύει στη συνεδρία Master Class για την Ρομποτική Χειρουργική δια μέσου Μιας Τομής (Single Site Robotic Surgery Master Class), οι ομιλίες του καθηγητή Δρ.Κωνσταντινίδη έχουν τίτλο:

1) «Χολοκυστεκτομή Μιας Τομής: αξιολόγηση της νέας επέμβασης και πόσο έχουμε προχωρήσει σήμερα»

2) «Αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών: η χρήση βοηθητικού τροκάρ και ο ρόλος της φθορίζουσας ουσίας ICG»

3) «Επεκτείνοντας τις δυνατότητες της Ρομποτικής Χειρουργικής Μιας Τομής».

Ακολουθεί στρογγυλή τράπεζα εξειδικευμένων χειρουργών (Expert Panel Discussion) στην οποία συμμετέχει και ο κ.Κωνσταντινίδης.

Αναλυτικά:

2013 SRS Annual Meeting Master Class Program General Surgery Program Schedule

4:00 p.m. – 5:20 p.m. Session 6: Single Site Platform Moderator: Konstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS

4:00 p.m. – 4:10 p.m. Evolution of Single Site Cholecystectomy: Where Do We Stand Now? Konstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS

4:10 p.m. – 4:20 p.m. Patient Selection & Learning Curve Anthony Gonzalez, MD, FACS

4:20 p.m. – 4:30 p.m. US Experience with Single Site Cholecystectomy Anthony Gonzalez, MD, FACS

4:30 p.m. – 4:40 p.m. Managing Difficult Cases: Accessory Ports & Role of ICG Fluorescence Konstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS

4:40 p.m. – 4:50 p.m. Off-Label Use of the Single Site Platform Konstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS

4:50 p.m. – 5:00 p.m. Economics of Single Site Cholecystectomy Anthony Gonzalez, MD, FACS

5:00 p.m. – 5:20 p.m. Expert Panel Discussion Anthony Gonzalez, MD, FACS Konstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS

5:20 p.m. – 5:30 p.m. Wrap Up and Adjourn, FACS Konstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS

Πρόγραμμα Παγκοσμίου Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής SRS, 7-10 Νοεμβρίου,  στο Ορλάντο ΗΠΑ