Ο Δρ. Κωνσταντινίδης θα παρουσιάσει είναι προσκεκλημένος ομιλητής και θα παρουσιάσει εργασίες στο 23ο Διεθνές Συνέδριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (23rd International Congress of the European Association for Endoscopic Surgeons) στο Βουκουρέστι 3-6 Ιουνίου 2015

Πρόγραμμα Συνεδρίου